Мостове


Translate this site.

Мостове е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости. Мостове се играе на правоъгълна решетка. Някои клетки са заети от кръгчета с цифри от 1 до 8 - това са островите. Останалите клетки са празни. Целта е да се свържат всички острови в единствена, свързана група като се прекарват мостове между тях при следните условия: Мостовете трябва да започват и завършват от острови по права линия хоризонтално или вертикално; Мостовете не трябва да пресичат други острови или мостове; Най-много два моста могат да свързват двойка острови; Броят на мостовете свързани с даден остров трябва да е равен на цифрата на острова.
За да прекарате мост кликнете с мишката върху остров и влачете в посока друг остров докато двата острова се осветят.

Видео учител
Скрий правилата

Сподели

Мостове
Размер:7x7 Лесен ID: 8,966,151
7x7 Лесен ID: 9,924,494
7x7 Лесен ID: 2,686,155
7x7 Лесен ID: 516,704
7x7 Лесен ID: 255,260
7x7 Лесен ID: 5,761,986
7x7 Лесен ID: 4,503,011
7x7 Лесен ID: 2,822,310
7x7 Лесен ID: 967,725
7x7 Лесен ID: 381,451
7x7 Лесен ID: 7,272,022
7x7 Лесен ID: 61,244
7x7 Лесен ID: 5,042,749
7x7 Лесен ID: 9,609,795
7x7 Лесен ID: 5,591,361
7x7 Лесен ID: 1,408,785

Още логически пъзели:  hide show

2022-12-04 01:39:15

bg.puzzle-bridges.com
Премахни рекламите