Мостове


Translate this site.

Мостове е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости. Мостове се играе на правоъгълна решетка. Някои клетки са заети от кръгчета с цифри от 1 до 8 - това са островите. Останалите клетки са празни. Целта е да се свържат всички острови в единствена, свързана група като се прекарват мостове между тях при следните условия: Мостовете трябва да започват и завършват от острови по права линия хоризонтално или вертикално; Мостовете не трябва да пресичат други острови или мостове; Най-много два моста могат да свързват двойка острови; Броят на мостовете свързани с даден остров трябва да е равен на цифрата на острова.
За да прекарате мост кликнете с мишката върху остров и влачете в посока друг остров докато двата острова се осветят.

Видео учител
Скрий правилата

Сподели

Премахни рекламите
Мостове
Размер:7x7 Лесен ID: 1,415,009
7x7 Лесен ID: 7,526,340
7x7 Лесен ID: 9,512,858
7x7 Лесен ID: 21,621
7x7 Лесен ID: 1,983,861
7x7 Лесен ID: 1,133,798
7x7 Лесен ID: 8,866,703
7x7 Лесен ID: 9,029,557
7x7 Лесен ID: 2,162,169
7x7 Лесен ID: 619,191
7x7 Лесен ID: 2,829,630
7x7 Лесен ID: 3,945,721
7x7 Лесен ID: 5,745,199
7x7 Лесен ID: 8,716,426
7x7 Лесен ID: 7,075,860
7x7 Лесен ID: 756,175

Още логически пъзели:

bg.puzzle-bridges.com
Премахни рекламите