Мостове


Translate this site.

Мостове е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости. Мостове се играе на правоъгълна решетка. Някои клетки са заети от кръгчета с цифри от 1 до 8 - това са островите. Останалите клетки са празни. Целта е да се свържат всички острови в единствена, свързана група като се прекарват мостове между тях при следните условия: Мостовете трябва да започват и завършват от острови по права линия хоризонтално или вертикално; Мостовете не трябва да пресичат други острови или мостове; Най-много два моста могат да свързват двойка острови; Броят на мостовете свързани с даден остров трябва да е равен на цифрата на острова.
За да прекарате мост кликнете с мишката върху остров и влачете в посока друг остров докато двата острова се осветят.

Видео учител
Скрий правилата

Сподели

Премахни рекламите
Мостове
Размер:7x7 Лесен ID: 1,212,182
7x7 Лесен ID: 3,708,320
7x7 Лесен ID: 6,079,936
7x7 Лесен ID: 4,312,428
7x7 Лесен ID: 687,633
7x7 Лесен ID: 2,643,932
7x7 Лесен ID: 9,964,447
7x7 Лесен ID: 4,095,744
7x7 Лесен ID: 3,900,982
7x7 Лесен ID: 5,635,547
7x7 Лесен ID: 7,143,566
7x7 Лесен ID: 4,879,764
7x7 Лесен ID: 4,872,733
7x7 Лесен ID: 7,865,062
7x7 Лесен ID: 312,911
7x7 Лесен ID: 4,001,082

Още логически пъзели:

bg.puzzle-bridges.com
Премахни рекламите