Мостове


Translate this site.

Мостове е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости. Мостове се играе на правоъгълна решетка. Някои клетки са заети от кръгчета с цифри от 1 до 8 - това са островите. Останалите клетки са празни. Целта е да се свържат всички острови в единствена, свързана група като се прекарват мостове между тях при следните условия: Мостовете трябва да започват и завършват от острови по права линия хоризонтално или вертикално; Мостовете не трябва да пресичат други острови или мостове; Най-много два моста могат да свързват двойка острови; Броят на мостовете свързани с даден остров трябва да е равен на цифрата на острова.
За да прекарате мост кликнете с мишката върху остров и влачете в посока друг остров докато двата острова се осветят.

Видео учител
Скрий правилата
Мостове
Размер:7x7 Лесен ID: 892,622
7x7 Лесен ID: 2,533,827
7x7 Лесен ID: 6,385,573
7x7 Лесен ID: 976,387
7x7 Лесен ID: 8,641,803
7x7 Лесен ID: 1,344,595
7x7 Лесен ID: 1,448,609
7x7 Лесен ID: 4,461,701
7x7 Лесен ID: 4,254,290
7x7 Лесен ID: 6,463,682
7x7 Лесен ID: 8,940,761
7x7 Лесен ID: 5,955,991
7x7 Лесен ID: 7,160,117
7x7 Лесен ID: 3,167,515
7x7 Лесен ID: 3,536,890
7x7 Лесен ID: 724,222

Още логически пъзели:

bg.puzzle-bridges.com
Disable Side Ad & Rotation