Мостове


Translate this site.

Мостове е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости. Мостове се играе на правоъгълна решетка. Някои клетки са заети от кръгчета с цифри от 1 до 8 - това са островите. Останалите клетки са празни. Целта е да се свържат всички острови в единствена, свързана група като се прекарват мостове между тях при следните условия: Мостовете трябва да започват и завършват от острови по права линия хоризонтално или вертикално; Мостовете не трябва да пресичат други острови или мостове; Най-много два моста могат да свързват двойка острови; Броят на мостовете свързани с даден остров трябва да е равен на цифрата на острова.
За да прекарате мост кликнете с мишката върху остров и влачете в посока друг остров докато двата острова се осветят.

Видео учител
Скрий правилата

Сподели

Мостове
Размер:7x7 Лесен ID: 561,018
7x7 Лесен ID: 2,694,484
7x7 Лесен ID: 7,975,753
7x7 Лесен ID: 8,087,440
7x7 Лесен ID: 2,621,124
7x7 Лесен ID: 450,851
7x7 Лесен ID: 9,162,344
7x7 Лесен ID: 2,785,977
7x7 Лесен ID: 9,407,659
7x7 Лесен ID: 2,762,939
7x7 Лесен ID: 9,482,315
7x7 Лесен ID: 9,894,085
7x7 Лесен ID: 6,287,599
7x7 Лесен ID: 5,815,308
7x7 Лесен ID: 758,885
7x7 Лесен ID: 336,382

Още логически пъзели:  hide show

2024-05-26 05:25:17

bg.puzzle-bridges.com
Премахни рекламите