Мостове


Translate this site.

Мостове е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости. Мостове се играе на правоъгълна решетка. Някои клетки са заети от кръгчета с цифри от 1 до 8 - това са островите. Останалите клетки са празни. Целта е да се свържат всички острови в единствена, свързана група като се прекарват мостове между тях при следните условия: Мостовете трябва да започват и завършват от острови по права линия хоризонтално или вертикално; Мостовете не трябва да пресичат други острови или мостове; Най-много два моста могат да свързват двойка острови; Броят на мостовете свързани с даден остров трябва да е равен на цифрата на острова.
За да прекарате мост кликнете с мишката върху остров и влачете в посока друг остров докато двата острова се осветят.

Видео учител
Скрий правилата

Сподели

Премахни рекламите
Мостове
Размер:7x7 Лесен ID: 1,467,974
7x7 Лесен ID: 1,820,354
7x7 Лесен ID: 5,721,979
7x7 Лесен ID: 249,190
7x7 Лесен ID: 8,385,562
7x7 Лесен ID: 3,591,088
7x7 Лесен ID: 7,143,505
7x7 Лесен ID: 9,807,499
7x7 Лесен ID: 1,645,048
7x7 Лесен ID: 658,663
7x7 Лесен ID: 888,258
7x7 Лесен ID: 9,962,708
7x7 Лесен ID: 409,495
7x7 Лесен ID: 9,508,504
7x7 Лесен ID: 8,881,899
7x7 Лесен ID: 599,513

Още логически пъзели:

bg.puzzle-bridges.com
Премахни рекламите