Мостове


Translate this site.

Мостове е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости. Мостове се играе на правоъгълна решетка. Някои клетки са заети от кръгчета с цифри от 1 до 8 - това са островите. Останалите клетки са празни. Целта е да се свържат всички острови в единствена, свързана група като се прекарват мостове между тях при следните условия: Мостовете трябва да започват и завършват от острови по права линия хоризонтално или вертикално; Мостовете не трябва да пресичат други острови или мостове; Най-много два моста могат да свързват двойка острови; Броят на мостовете свързани с даден остров трябва да е равен на цифрата на острова.
За да прекарате мост кликнете с мишката върху остров и влачете в посока друг остров докато двата острова се осветят.

Видео учител
Скрий правилата

Сподели

Премахни рекламите
Мостове
Размер:7x7 Лесен ID: 9,248,504
7x7 Лесен ID: 56,423
7x7 Лесен ID: 942,523
7x7 Лесен ID: 9,554,766
7x7 Лесен ID: 2,933,160
7x7 Лесен ID: 7,445,674
7x7 Лесен ID: 5,121,878
7x7 Лесен ID: 3,404,227
7x7 Лесен ID: 1,770,478
7x7 Лесен ID: 2,446,709
7x7 Лесен ID: 7,683,806
7x7 Лесен ID: 3,398,881
7x7 Лесен ID: 5,953,592
7x7 Лесен ID: 2,301,886
7x7 Лесен ID: 4,475,086
7x7 Лесен ID: 8,252,379

Още логически пъзели:  hide show

2021-12-04 01:09:50

bg.puzzle-bridges.com
Премахни рекламите