Мостове


Translate this site.

Мостове е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости. Мостове се играе на правоъгълна решетка. Някои клетки са заети от кръгчета с цифри от 1 до 8 - това са островите. Останалите клетки са празни. Целта е да се свържат всички острови в единствена, свързана група като се прекарват мостове между тях при следните условия: Мостовете трябва да започват и завършват от острови по права линия хоризонтално или вертикално; Мостовете не трябва да пресичат други острови или мостове; Най-много два моста могат да свързват двойка острови; Броят на мостовете свързани с даден остров трябва да е равен на цифрата на острова.
За да прекарате мост кликнете с мишката върху остров и влачете в посока друг остров докато двата острова се осветят.

Видео учител
Скрий правилата

Сподели

Премахни рекламите
Мостове
Размер:7x7 Лесен ID: 1,248,462
7x7 Лесен ID: 8,444,147
7x7 Лесен ID: 3,280,844
7x7 Лесен ID: 1,988,452
7x7 Лесен ID: 7,358,829
7x7 Лесен ID: 8,233,580
7x7 Лесен ID: 8,913,972
7x7 Лесен ID: 6,795,944
7x7 Лесен ID: 4,540,355
7x7 Лесен ID: 2,256,175
7x7 Лесен ID: 8,848,435
7x7 Лесен ID: 9,425,951
7x7 Лесен ID: 3,997,269
7x7 Лесен ID: 866,507
7x7 Лесен ID: 7,171,765
7x7 Лесен ID: 9,833,771

Още логически пъзели:

bg.puzzle-bridges.com
Премахни рекламите