Мостове


Translate this site.

Мостове е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости. Мостове се играе на правоъгълна решетка. Някои клетки са заети от кръгчета с цифри от 1 до 8 - това са островите. Останалите клетки са празни. Целта е да се свържат всички острови в единствена, свързана група като се прекарват мостове между тях при следните условия: Мостовете трябва да започват и завършват от острови по права линия хоризонтално или вертикално; Мостовете не трябва да пресичат други острови или мостове; Най-много два моста могат да свързват двойка острови; Броят на мостовете свързани с даден остров трябва да е равен на цифрата на острова.
За да прекарате мост кликнете с мишката върху остров и влачете в посока друг остров докато двата острова се осветят.

Видео учител
Скрий правилата
Мостове
Размер:7x7 Лесен ID: 9,722,377
7x7 Лесен ID: 1,440,966
7x7 Лесен ID: 602,634
7x7 Лесен ID: 5,041,969
7x7 Лесен ID: 3,877,322
7x7 Лесен ID: 9,890,620
7x7 Лесен ID: 5,059,425
7x7 Лесен ID: 6,717,917
7x7 Лесен ID: 3,720,632
7x7 Лесен ID: 6,953,524
7x7 Лесен ID: 5,290,915
7x7 Лесен ID: 2,836,538
7x7 Лесен ID: 8,856,331
7x7 Лесен ID: 7,038,773
7x7 Лесен ID: 8,289,123
7x7 Лесен ID: 2,314,988

Още логически пъзели:

bg.puzzle-bridges.com
Disable Side Ad & Rotation