Мостове


Translate this site.

Мостове е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости. Мостове се играе на правоъгълна решетка. Някои клетки са заети от кръгчета с цифри от 1 до 8 - това са островите. Останалите клетки са празни. Целта е да се свържат всички острови в единствена, свързана група като се прекарват мостове между тях при следните условия: Мостовете трябва да започват и завършват от острови по права линия хоризонтално или вертикално; Мостовете не трябва да пресичат други острови или мостове; Най-много два моста могат да свързват двойка острови; Броят на мостовете свързани с даден остров трябва да е равен на цифрата на острова.
За да прекарате мост кликнете с мишката върху остров и влачете в посока друг остров докато двата острова се осветят.

Видео учител
Скрий правилата

Сподели

Премахни рекламите
Мостове
Размер:7x7 Лесен ID: 2,887,041
7x7 Лесен ID: 6,204,584
7x7 Лесен ID: 496,303
7x7 Лесен ID: 3,447,688
7x7 Лесен ID: 70,010
7x7 Лесен ID: 38,462
7x7 Лесен ID: 1,358,274
7x7 Лесен ID: 8,980,464
7x7 Лесен ID: 2,694,196
7x7 Лесен ID: 6,545,848
7x7 Лесен ID: 2,142,083
7x7 Лесен ID: 1,451,598
7x7 Лесен ID: 9,032,435
7x7 Лесен ID: 6,311,292
7x7 Лесен ID: 6,956,639
7x7 Лесен ID: 3,036,051

Още логически пъзели:  hide show

2021-07-25 15:26:27

bg.puzzle-bridges.com
Премахни рекламите