Мостове


Translate this site.

Мостове е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости. Мостове се играе на правоъгълна решетка. Някои клетки са заети от кръгчета с цифри от 1 до 8 - това са островите. Останалите клетки са празни. Целта е да се свържат всички острови в единствена, свързана група като се прекарват мостове между тях при следните условия: Мостовете трябва да започват и завършват от острови по права линия хоризонтално или вертикално; Мостовете не трябва да пресичат други острови или мостове; Най-много два моста могат да свързват двойка острови; Броят на мостовете свързани с даден остров трябва да е равен на цифрата на острова.
За да прекарате мост кликнете с мишката върху остров и влачете в посока друг остров докато двата острова се осветят.

Видео учител
Скрий правилата

Сподели

Мостове
Размер:7x7 Лесен ID: 4,689,843
7x7 Лесен ID: 7,249,270
7x7 Лесен ID: 3,730,619
7x7 Лесен ID: 8,786,527
7x7 Лесен ID: 3,700,659
7x7 Лесен ID: 6,746,316
7x7 Лесен ID: 9,643,759
7x7 Лесен ID: 6,882,965
7x7 Лесен ID: 2,054,098
7x7 Лесен ID: 5,975,439
7x7 Лесен ID: 5,552,431
7x7 Лесен ID: 9,425,318
7x7 Лесен ID: 6,950,242
7x7 Лесен ID: 6,056,102
7x7 Лесен ID: 2,958,639
7x7 Лесен ID: 960,716

Още логически пъзели:  hide show

2023-05-28 02:44:33

bg.puzzle-bridges.com
Премахни рекламите