Мостове


Translate this site.

Мостове е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости. Мостове се играе на правоъгълна решетка. Някои клетки са заети от кръгчета с цифри от 1 до 8 - това са островите. Останалите клетки са празни. Целта е да се свържат всички острови в единствена, свързана група като се прекарват мостове между тях при следните условия: Мостовете трябва да започват и завършват от острови по права линия хоризонтално или вертикално; Мостовете не трябва да пресичат други острови или мостове; Най-много два моста могат да свързват двойка острови; Броят на мостовете свързани с даден остров трябва да е равен на цифрата на острова.
За да прекарате мост кликнете с мишката върху остров и влачете в посока друг остров докато двата острова се осветят.

Видео учител
Скрий правилата

Сподели

Мостове
Размер:7x7 Лесен ID: 4,975,080
7x7 Лесен ID: 8,547,713
7x7 Лесен ID: 6,044,753
7x7 Лесен ID: 7,616,951
7x7 Лесен ID: 4,683,884
7x7 Лесен ID: 9,306,737
7x7 Лесен ID: 1,948,543
7x7 Лесен ID: 9,709,653
7x7 Лесен ID: 3,717,936
7x7 Лесен ID: 2,477,829
7x7 Лесен ID: 3,751,838
7x7 Лесен ID: 331,028
7x7 Лесен ID: 1,107,751
7x7 Лесен ID: 256,965
7x7 Лесен ID: 3,893,108
7x7 Лесен ID: 1,463,272

Още логически пъзели:  hide show

2022-07-04 02:38:11

bg.puzzle-bridges.com
Премахни рекламите