Мостове


Translate this site.

Мостове е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости.Мостове се играе на правоъгълна решетка. Някои клетки са заети от кръгчета с цифри от 1 до 8 - това са островите. Останалите клетки са празни. Целта е да се свържат всички острови в единствена, свързана група като се прекарват мостове между тях при следните условия: Мостовете трябва да започват и завършват от острови по права линия хоризонтално или вертикално; Мостовете не трябва да пресичат други острови или мостове; Най-много два моста могат да свързват двойка острови; Броят на мостовете свързани с даден остров трябва да е равен на цифрата на острова.
За да прекарате мост кликнете с мишката върху остров и влачете в посока друг остров докато двата острова се осветят.

Видео учител
Скрий правилата

Сподели

Мостове


7x7 Лесен | 7x7 Среден | 7x7 Труден | 10x10 Лесен | 10x10 Среден | 10x10 Труден | 15x15 Лесен | 15x15 Среден | 15x15 Труден | 25x25 Лесен | 25x25 Среден | 25x25 Труден

Този месец
1. Sun Ocean Beach
176
00:02.08
2. TGOokami
115
00:02.16
3. IzAlexandre2
86
00:03.30
4. alee19
22
00:03.62
5. frogs
76
00:03.67
6. nabifan
74
00:03.69
7. sudokumister
41
00:03.71
8. KevinPiface 00:03.87
9. Oryn
92
00:03.92
10. Travis Howk
14
00:03.99
11. Kassandra
33
00:04.05
12. pinkplaidpants
81
00:04.29
13. spmark 00:04.45
14. chocolateonions
11
00:04.67
15. ThePipeline
45
00:04.74
16. DrVince
51
00:04.82
17. Stanley55
55
00:04.91
18. Angel44 00:05.09
19. Tiago Gamito
24
00:05.11
20. fimcg 00:05.13
Тази седмица
1. Sun Ocean Beach
176
00:02.13
2. TGOokami
115
00:02.23
3. IzAlexandre2
86
00:03.30
4. alee19
22
00:03.62
5. Travis Howk
14
00:03.99
6. chocolateonions
11
00:04.67
7. Angel44 00:05.09
8. DrVince
51
00:05.13
9. 2008cg
14
00:05.20
10. Stanley55
55
00:05.37
11. fx1973
28
00:06.25
12. Solander 00:06.40
13. JesusIsSavior 00:06.53
14. mnbvcxz
7
00:06.87
15. boop
33
00:07.09
16. PMC7
17
00:07.25
17. eonhochang
34
00:07.44
18. J0Khan 00:07.77
19. fishysua
77
00:09.43
20. kimsephia 00:09.98
Днес
1. Sun Ocean Beach
176
00:03.20
2. eonhochang
34
00:07.44
3. J0Khan 00:07.77
4.--- празно -----:--
5.--- празно -----:--
6.--- празно -----:--
7.--- празно -----:--
8.--- празно -----:--
9.--- празно -----:--
10.--- празно -----:--
11.--- празно -----:--
12.--- празно -----:--
13.--- празно -----:--
14.--- празно -----:--
15.--- празно -----:--
16.--- празно -----:--
17.--- празно -----:--
18.--- празно -----:--
19.--- празно -----:--
20.--- празно -----:--
MO3
1. TGOokami
115
00:02.71
2. Ailurus
115
00:02.82
3. Sun Ocean Beach
176
00:02.84
4. gdrive
75
00:02.90
5. mtanzer
140
00:03.42
6. qqwref
225
00:03.46
7. Nick
172
00:03.49
8. SimplyAsNoodle
74
00:03.62
9. sfumato
161
00:03.69
9. frogs
76
00:03.69
AO5
1. TGOokami
115
00:02.88
1. Ailurus
115
00:02.88
3. Sun Ocean Beach
176
00:03.00
4. gdrive
75
00:03.21
5. qqwref
225
00:03.52
6. Nick
172
00:03.69
7. mtanzer
140
00:03.75
8. SimplyAsNoodle
74
00:03.85
9. IzAlexandre2
86
00:03.93
10. sfumato
161
00:03.99
AO12
1. Sun Ocean Beach
176
00:03.37
2. TGOokami
115
00:03.40
3. Ailurus
115
00:03.68
4. gdrive
75
00:03.72
5. SimplyAsNoodle
74
00:04.22
6. Nick
172
00:04.27
7. qqwref
225
00:04.42
8. mtanzer
140
00:04.46
9. IzAlexandre2
86
00:04.74
10. icemancometh
65
00:04.76
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.557
2.dekerstman5
60
00:15.491
3.lovabledog
57
00:29.743

* MO3 - (Mean of 3) - Средно аритметично от последните 3 времена.
AO5 - (Average of 5) - Средно аритметично от последните 5 времена, с изключение на най-добрия и най-лошия резултат.
AO12 - (Average of 12) - Средно аритметично от последните 12 времена, с изключение на най-добрия и най-лошия резултат.
Трябва да сте логнати за да проследявате средните си времена.


Намери позицията си в

Име:


Още логически пъзели:  hideshow

2023-02-01 09:08:18

bg.puzzle-bridges.com
Премахни рекламите