Мостове


Translate this site.

Мостове е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости. Мостове се играе на правоъгълна решетка. Някои клетки са заети от кръгчета с цифри от 1 до 8 - това са островите. Останалите клетки са празни. Целта е да се свържат всички острови в единствена, свързана група като се прекарват мостове между тях при следните условия: Мостовете трябва да започват и завършват от острови по права линия хоризонтално или вертикално; Мостовете не трябва да пресичат други острови или мостове; Най-много два моста могат да свързват двойка острови; Броят на мостовете свързани с даден остров трябва да е равен на цифрата на острова.
За да прекарате мост кликнете с мишката върху остров и влачете в посока друг остров докато двата острова се осветят.

Видео учител
Скрий правилата

Сподели

Премахни рекламите
Мостове


7x7 Лесен | 7x7 Среден | 7x7 Труден | 10x10 Лесен | 10x10 Среден | 10x10 Труден | 15x15 Лесен | 15x15 Среден | 15x15 Труден | 25x25 Лесен | 25x25 Среден | 25x25 Труден

Този месец
1.Ailurus
69
00:02.69
2.mtanzer
59
00:02.89
3.Humbreto00:03.39
4.mazia00:04.09
5.icemancometh
29
00:04.23
6.rozer
147
00:04.65
7.ErtyumPX
32
00:04.77
8.ronaldreagan00:04.92
9.spmark00:05.01
10.jeszon
24
00:05.26
11.Stanley55
52
00:05.30
12.Waterfire00:05.41
13.azzza
13
00:05.46
14.Angel4400:05.52
15.reebz
61
00:05.55
15.FlereImsaho00:05.55
17.million
32
00:05.73
18.xiven77
7
00:06.07
18.frogs
39
00:06.07
20.brewcine
19
00:06.21
Тази седмица
1.mtanzer
59
00:02.89
2.Ailurus
69
00:03.38
3.Waterfire00:05.41
4.jeszon
24
00:05.49
5.Angel4400:05.52
6.FlereImsaho00:05.55
7.spmark00:05.58
8.Stanley55
52
00:05.97
9.xiven77
7
00:06.07
10.ronaldreagan00:06.35
11.chippers00:06.74
12.hrtzky00:07.18
13.IzAlexandre00:07.67
14.Jbrunt
24
00:07.71
15.revcanon00:07.83
16.MrJ8800:08.12
17.mart0o00:08.16
18.jicomal
34
00:08.33
19.Aimar
11
00:08.56
20.qobi
78
00:08.79
Днес
1.Stanley55
52
00:05.97
2.xiven77
7
00:06.07
3.spmark00:07.75
4.JesusIsSavior00:09.78
5.alexPlux
5
00:13.11
6.Selenethoa00:14.53
6.rocket8500:14.53
8.ChanceMaLance
14
00:15.69
9.wendy grant
28
00:15.77
10.--- празно -----:--
11.--- празно -----:--
12.--- празно -----:--
13.--- празно -----:--
14.--- празно -----:--
15.--- празно -----:--
16.--- празно -----:--
17.--- празно -----:--
18.--- празно -----:--
19.--- празно -----:--
20.--- празно -----:--
MO3
1.Ailurus
69
00:03.63
2.mtanzer
59
00:03.86
3.SimplyAsNoodle
56
00:04.62
4.icemancometh
29
00:04.69
5.dekerstman5
54
00:05.72
5.rozer
147
00:05.72
7.anonymous
63
00:06.04
8.Pjotir
27
00:06.08
8.jeszon
24
00:06.08
10.ErtyumPX
32
00:06.40
AO5
1.Ailurus
69
00:03.65
2.mtanzer
59
00:04.38
3.SimplyAsNoodle
56
00:04.76
4.icemancometh
29
00:05.01
5.dekerstman5
54
00:05.75
6.Pjotir
27
00:06.30
7.rozer
147
00:06.53
8.jeszon
24
00:06.62
9.ErtyumPX
32
00:07.06
10.Stanley55
52
00:07.07
AO12
1.Ailurus
69
00:04.62
2.mtanzer
59
00:05.16
3.SimplyAsNoodle
56
00:05.19
4.icemancometh
29
00:06.12
5.Pjotir
27
00:07.32
6.dekerstman5
54
00:07.39
7.ErtyumPX
32
00:07.48
8.Stanley55
52
00:08.06
9.jeszon
24
00:08.25
10.anonymous
63
00:08.29
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.557
2.dekerstman5
54
00:15.491
3.penguain
27
00:35.430

* MO3 - (Mean of 3) - Средно аритметично от последните 3 времена.
AO5 - (Average of 5) - Средно аритметично от последните 5 времена, с изключение на най-добрия и най-лошия резултат.
AO12 - (Average of 12) - Средно аритметично от последните 12 времена, с изключение на най-добрия и най-лошия резултат.
Трябва да сте логнати за да проследявате средните си времена.


Намери позицията си в

Име:


Още логически пъзели:  hide show

2021-07-25 17:06:21

bg.puzzle-bridges.com
Премахни рекламите