Мостове


Translate this site.

Мостове е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости. Мостове се играе на правоъгълна решетка. Някои клетки са заети от кръгчета с цифри от 1 до 8 - това са островите. Останалите клетки са празни. Целта е да се свържат всички острови в единствена, свързана група като се прекарват мостове между тях при следните условия: Мостовете трябва да започват и завършват от острови по права линия хоризонтално или вертикално; Мостовете не трябва да пресичат други острови или мостове; Най-много два моста могат да свързват двойка острови; Броят на мостовете свързани с даден остров трябва да е равен на цифрата на острова.
За да прекарате мост кликнете с мишката върху остров и влачете в посока друг остров докато двата острова се осветят.

Видео учител
Скрий правилата

Сподели

Премахни рекламите
Мостове


7x7 Лесен | 7x7 Среден | 7x7 Труден | 10x10 Лесен | 10x10 Среден | 10x10 Труден | 15x15 Лесен | 15x15 Среден | 15x15 Труден | 25x25 Лесен | 25x25 Среден | 25x25 Труден

Този месец
1.Ailurus
82
00:02.74
2.TGOokami
40
00:02.83
3.icemancometh
46
00:03.01
4.vowels
77
00:03.85
5.SimplyAsNoodle
63
00:04.17
5.Freexa
20
00:04.17
7.home
28
00:04.27
8.Not-Ar1steia has reached denial 2: electric boogaloo due to finals
47
00:04.33
9.Aureli
52
00:04.58
10.IzAlexandre00:04.66
11.nxtsuki
14
00:04.67
12.poepjes
21
00:04.98
13.Waterfire00:05.03
14.Stanley55
53
00:05.04
15.benevolentGuardian
44
00:05.05
16.Angel4400:05.10
17.aequidens
91
00:05.23
18.nrtz
58
00:05.33
19.revcanon
8
00:05.38
20.idklolecksdee00:05.40
Тази седмица
1.icemancometh
46
00:03.34
2.Freexa
20
00:04.27
3.Not-Ar1steia has reached denial 2: electric boogaloo due to finals
47
00:04.33
4.Stanley55
53
00:05.04
5.aequidens
91
00:05.23
6.Angel4400:05.79
7.dav
103
00:06.17
8.burden42
33
00:06.53
9.keeker1324
21
00:06.57
10.CDextrous
11
00:06.59
11.jeszon
37
00:06.84
12.IzAlexandre00:07.55
13.MARTIN1979
6
00:07.98
14.Goochelaar
63
00:08.09
15.alexPlux
5
00:08.13
16.oyatugaman
5
00:08.80
17.JohnLucke
27
00:09.42
18.soup3400:09.45
19.toryx6800:10.28
20.qobi
95
00:10.31
Днес
1.aequidens
91
00:05.23
2.--- празно -----:--
3.--- празно -----:--
4.--- празно -----:--
5.--- празно -----:--
6.--- празно -----:--
7.--- празно -----:--
8.--- празно -----:--
9.--- празно -----:--
10.--- празно -----:--
11.--- празно -----:--
12.--- празно -----:--
13.--- празно -----:--
14.--- празно -----:--
15.--- празно -----:--
16.--- празно -----:--
17.--- празно -----:--
18.--- празно -----:--
19.--- празно -----:--
20.--- празно -----:--
MO3
1.Ailurus
82
00:03.33
2.mtanzer
96
00:03.42
3.frogs
61
00:03.69
4.icemancometh
46
00:03.84
5.gdrive
19
00:04.05
6.NickC
82
00:04.07
7.TGOokami
40
00:04.16
8.SimplyAsNoodle
63
00:04.59
9.MilkMoo
113
00:04.60
10.million
48
00:04.66
AO5
1.Ailurus
82
00:03.38
2.mtanzer
96
00:03.75
3.frogs
61
00:04.02
4.NickC
82
00:04.13
5.TGOokami
40
00:04.16
6.icemancometh
46
00:04.25
7.gdrive
19
00:04.38
8.MilkMoo
113
00:04.74
9.SimplyAsNoodle
63
00:04.76
10.million
48
00:05.69
AO12
1.Ailurus
82
00:03.98
2.mtanzer
96
00:04.46
3.TGOokami
40
00:04.82
4.frogs
61
00:04.99
5.NickC
82
00:05.02
6.icemancometh
46
00:05.12
7.SimplyAsNoodle
63
00:05.19
8.MilkMoo
113
00:05.21
9.gdrive
19
00:05.45
10.ErtyumPX
33
00:06.46
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.557
2.dekerstman5
56
00:15.491
3.penguain
39
00:35.430

* MO3 - (Mean of 3) - Средно аритметично от последните 3 времена.
AO5 - (Average of 5) - Средно аритметично от последните 5 времена, с изключение на най-добрия и най-лошия резултат.
AO12 - (Average of 12) - Средно аритметично от последните 12 времена, с изключение на най-добрия и най-лошия резултат.
Трябва да сте логнати за да проследявате средните си времена.


Намери позицията си в

Име:


Още логически пъзели:  hide show

2021-12-04 02:24:15

bg.puzzle-bridges.com
Премахни рекламите