Мостове


Translate this site.

Мостове е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости. Мостове се играе на правоъгълна решетка. Някои клетки са заети от кръгчета с цифри от 1 до 8 - това са островите. Останалите клетки са празни. Целта е да се свържат всички острови в единствена, свързана група като се прекарват мостове между тях при следните условия: Мостовете трябва да започват и завършват от острови по права линия хоризонтално или вертикално; Мостовете не трябва да пресичат други острови или мостове; Най-много два моста могат да свързват двойка острови; Броят на мостовете свързани с даден остров трябва да е равен на цифрата на острова.
За да прекарате мост кликнете с мишката върху остров и влачете в посока друг остров докато двата острова се осветят.

Видео учител
Скрий правилата

Сподели

Премахни рекламите
Мостове


7x7 Лесен | 7x7 Среден | 7x7 Труден | 10x10 Лесен | 10x10 Среден | 10x10 Труден | 15x15 Лесен | 15x15 Среден | 15x15 Труден | 25x25 Лесен | 25x25 Среден | 25x25 Труден

Този месец
1.Ailurus
61
00:02.71
2.SimplyAsNoodle
53
00:03.42
3.dekerstman5
52
00:03.49
4.Humbreto00:03.81
5.ghostlink2027
17
00:03.94
6.icemancometh
3
00:03.97
7.papachan00:04.03
8.mazia00:04.08
9.Pjotir
19
00:04.42
10.Angel4400:04.50
11.jeszon
23
00:04.64
12.Waterfire00:04.65
13.Stanley55
50
00:04.82
14.Titzz00:04.83
15.ErtyumPX
32
00:05.19
16.ronaldreagan00:05.42
17.kkb10
1
00:05.43
18.Chrigu6400:05.50
19.Nausicai 1 9 7 8
11
00:05.63
20.FlereImsaho00:05.66
Тази седмица
1.Ailurus
61
00:02.71
2.Humbreto00:03.81
3.icemancometh
3
00:04.01
4.mazia00:04.08
5.papachan00:04.21
6.Pjotir
19
00:04.58
7.Waterfire00:04.71
8.jeszon
23
00:05.01
9.Angel4400:05.38
10.Stanley55
50
00:05.50
11.Liylo00:05.93
12.O8mattO800:06.45
13.ronaldreagan00:06.84
14.ZNorsby00:06.87
15.MoonCake00:07.36
16.spmark00:07.51
17.HackMan00:07.56
18.JackalCM
16
00:07.70
19.sesam9200:07.93
20.aequidens00:07.99
Днес
1.--- празно -----:--
2.--- празно -----:--
3.--- празно -----:--
4.--- празно -----:--
5.--- празно -----:--
6.--- празно -----:--
7.--- празно -----:--
8.--- празно -----:--
9.--- празно -----:--
10.--- празно -----:--
11.--- празно -----:--
12.--- празно -----:--
13.--- празно -----:--
14.--- празно -----:--
15.--- празно -----:--
16.--- празно -----:--
17.--- празно -----:--
18.--- празно -----:--
19.--- празно -----:--
20.--- празно -----:--
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.55
2.dekerstman5
52
00:15.49
3.penguain
25
00:35.43

Нов пъзелНамери позицията си в
Име:

Още логически пъзели:

bg.puzzle-bridges.com
Премахни рекламите