Мостове


Translate this site.

Мостове е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости. Мостове се играе на правоъгълна решетка. Някои клетки са заети от кръгчета с цифри от 1 до 8 - това са островите. Останалите клетки са празни. Целта е да се свържат всички острови в единствена, свързана група като се прекарват мостове между тях при следните условия: Мостовете трябва да започват и завършват от острови по права линия хоризонтално или вертикално; Мостовете не трябва да пресичат други острови или мостове; Най-много два моста могат да свързват двойка острови; Броят на мостовете свързани с даден остров трябва да е равен на цифрата на острова.
За да прекарате мост кликнете с мишката върху остров и влачете в посока друг остров докато двата острова се осветят.

Видео учител
Скрий правилата

Сподели

Премахни рекламите
Мостове


7x7 Лесен | 7x7 Среден | 7x7 Труден | 10x10 Лесен | 10x10 Среден | 10x10 Труден | 15x15 Лесен | 15x15 Среден | 15x15 Труден | 25x25 Лесен | 25x25 Среден | 25x25 Труден

Този месец
1.Ailurus
66
00:10.98
2.papachan00:14.60
3.Humbreto00:15.13
4.icemancometh
27
00:15.90
5.JesusIsSavior00:22.59
6.FlereImsaho00:23.00
7.Pjotir
27
00:24.97
8.spmark00:27.18
9.HackMan00:27.40
10.carolineee
25
00:27.94
11.MTGeo00:28.46
12.IzAlexandre00:29.67
13.Goochelaar
51
00:30.52
14.revcanon00:30.96
15.dvsc0800:31.29
16.qobi
73
00:36.90
17.Nausicai 1 9 7 8
11
00:39.96
18.ES001
2
00:40.60
19.Jbrunt
1
00:41.74
20.euRobert00:42.69
Тази седмица
1.Humbreto00:15.13
2.icemancometh
27
00:16.87
3.carolineee
25
00:27.94
4.spmark00:32.84
5.Goochelaar
51
00:36.39
6.JesusIsSavior00:39.37
7.Nausicai 1 9 7 8
11
00:39.96
8.ES001
2
00:40.60
9.IzAlexandre00:42.67
10.MTGeo00:46.88
11.uouobb
21
00:55.56
12.Kübra Budak
59
00:56.77
13.kingstupid
22
00:57.12
14.Salsa0401:14.34
15.amarylli02:22.65
16.BigMoose2207:17.92
17.--- празно -----:--
18.--- празно -----:--
19.--- празно -----:--
20.--- празно -----:--
Днес
1.uouobb
21
00:55.56
2.--- празно -----:--
3.--- празно -----:--
4.--- празно -----:--
5.--- празно -----:--
6.--- празно -----:--
7.--- празно -----:--
8.--- празно -----:--
9.--- празно -----:--
10.--- празно -----:--
11.--- празно -----:--
12.--- празно -----:--
13.--- празно -----:--
14.--- празно -----:--
15.--- празно -----:--
16.--- празно -----:--
17.--- празно -----:--
18.--- празно -----:--
19.--- празно -----:--
20.--- празно -----:--
MO3
1.Ailurus
66
00:18.85
2.icemancometh
27
00:25.56
3.Pjotir
27
00:31.54
4.qobi
73
00:45.09
5.carolineee
25
00:48.08
6.Goochelaar
51
00:48.87
7.anonymous
31
00:56.37
8.JHope
22
01:04.26
9.kingstupid
22
01:05.53
10.Sakis Amaxopoulos
25
01:19.77
AO5
1.Ailurus
66
00:21.51
2.icemancometh
27
00:28.65
3.Pjotir
27
00:34.72
4.carolineee
25
00:43.15
5.qobi
73
00:45.51
6.Goochelaar
51
00:48.87
7.anonymous
31
01:01.53
8.JHope
22
01:05.50
9.Sakis Amaxopoulos
25
01:20.16
10.roamequilibrium
35
01:43.61
AO12
1.Ailurus
66
00:24.75
2.qobi
73
00:58.08
3.Goochelaar
51
00:59.68
4.anonymous
31
01:10.69
5.Sakis Amaxopoulos
25
01:37.90
6.--- празно -----:--
7.--- празно -----:--
8.--- празно -----:--
9.--- празно -----:--
10.--- празно -----:--
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.59
2.--- празно -----:--
3.--- празно -----:--

* MO3 - (Mean of 3) - Средно аритметично от последните 3 времена.
AO5 - (Average of 5) - Средно аритметично от последните 5 времена, с изключение на най-добрия и най-лошия резултат.
AO12 - (Average of 12) - Средно аритметично от последните 12 времена, с изключение на най-добрия и най-лошия резултат.
Трябва да сте логнати за да проследявате средните си времена.


Намери позицията си в

Име:


Още логически пъзели:  hide show

2021-06-25 01:37:41

bg.puzzle-bridges.com
Премахни рекламите