Мостове


Translate this site.

Мостове е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости.Мостове се играе на правоъгълна решетка. Някои клетки са заети от кръгчета с цифри от 1 до 8 - това са островите. Останалите клетки са празни. Целта е да се свържат всички острови в единствена, свързана група като се прекарват мостове между тях при следните условия: Мостовете трябва да започват и завършват от острови по права линия хоризонтално или вертикално; Мостовете не трябва да пресичат други острови или мостове; Най-много два моста могат да свързват двойка острови; Броят на мостовете свързани с даден остров трябва да е равен на цифрата на острова.
За да прекарате мост кликнете с мишката върху остров и влачете в посока друг остров докато двата острова се осветят.

Видео учител
Скрий правилата

Сподели

Мостове


7x7 Лесен | 7x7 Среден | 7x7 Труден | 10x10 Лесен | 10x10 Среден | 10x10 Труден | 15x15 Лесен | 15x15 Среден | 15x15 Труден | 25x25 Лесен | 25x25 Среден | 25x25 Труден

Този месец
1. Pulsefire
128
00:10.54
2. IzAlexandre2
66
00:13.64
3. sfumato
154
00:17.55
4. Make
144
00:19.99
5. JesusIsSavior 00:21.33
6. spmark 00:22.12
7. leksipes 00:22.55
8. jmp473
39
00:23.45
9. Qian_from_China
49
00:24.38
10. nhjskfj
25
00:24.41
11. Goochelaar
82
00:27.17
12. HackMan 00:27.48
13. i'm ly
70
00:29.43
14. qobi
129
00:29.51
15. burden42
39
00:30.47
16. kyrawr8383
39
00:31.47
17. 110phil
20
00:33.13
18. JP1961Laval 00:34.06
19. JOPHY_CHEN
40
00:34.96
20. thefish
10
00:35.59
Тази седмица
1. Pulsefire
128
00:10.54
2. IzAlexandre2
66
00:13.89
3. spmark 00:22.12
4. jmp473
39
00:23.45
5. nhjskfj
25
00:24.41
6. 110phil
20
00:33.13
7. HackMan 00:33.86
8. qobi
129
00:35.57
9. g40150
13
00:38.25
10. Bidzsi 00:39.83
11. J0Khan 00:44.69
12. BasketballMan
16
00:52.96
13. aadead 01:15.02
14. 63Stormcrow 01:33.66
15. ufohx 02:02.51
16.--- празно -----:--
17.--- празно -----:--
18.--- празно -----:--
19.--- празно -----:--
20.--- празно -----:--
Днес
1. Pulsefire
128
00:28.07
2. HackMan 00:34.33
3.--- празно -----:--
4.--- празно -----:--
5.--- празно -----:--
6.--- празно -----:--
7.--- празно -----:--
8.--- празно -----:--
9.--- празно -----:--
10.--- празно -----:--
11.--- празно -----:--
12.--- празно -----:--
13.--- празно -----:--
14.--- празно -----:--
15.--- празно -----:--
16.--- празно -----:--
17.--- празно -----:--
18.--- празно -----:--
19.--- празно -----:--
20.--- празно -----:--
MO3
1. Ailurus
104
00:11.75
2. TGOokami
97
00:12.26
3. mtanzer
130
00:13.57
4. Nick
144
00:14.04
5. Pulsefire
128
00:14.81
6. qqwref
169
00:15.14
7. IzAlexandre2
66
00:16.02
8. frogs
74
00:17.11
9. sfumato
154
00:17.75
10. MARTIN1979
67
00:17.76
AO5
1. Ailurus
104
00:11.78
2. TGOokami
97
00:12.53
3. mtanzer
130
00:14.78
4. Pulsefire
128
00:16.08
5. qqwref
169
00:16.18
6. IzAlexandre2
66
00:16.38
7. Nick
144
00:16.60
8. frogs
74
00:18.71
9. sfumato
154
00:19.09
10.anonymous
72
00:21.11
AO12
1. TGOokami
97
00:14.51
2. Ailurus
104
00:15.76
3. mtanzer
130
00:16.82
4. Nick
144
00:17.96
5. Pulsefire
128
00:18.08
6. IzAlexandre2
66
00:20.15
7. qqwref
169
00:20.94
8. frogs
74
00:21.79
9. sfumato
154
00:22.45
10. aequidens
132
00:23.82
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.599
2.--- празно -----:--
3.--- празно -----:--

* MO3 - (Mean of 3) - Средно аритметично от последните 3 времена.
AO5 - (Average of 5) - Средно аритметично от последните 5 времена, с изключение на най-добрия и най-лошия резултат.
AO12 - (Average of 12) - Средно аритметично от последните 12 времена, с изключение на най-добрия и най-лошия резултат.
Трябва да сте логнати за да проследявате средните си времена.


Намери позицията си в

Име:


Още логически пъзели:  hideshow

2022-08-18 11:45:26

bg.puzzle-bridges.com
Премахни рекламите